Predstavenie tímu

Zakladateľ Generálny riaditeľ Technický riaditeľ

Pán Zengxiaolin

Oddelenie výskumu a vývoja 

Pán Huchengjian riaditeľ oddelenia výskumu a vývoja

Pán Liyanfeng pán Lilunjia stavebný inžinier

Pán Lichangtao strojný inžinier

Pán Heqinghu automatizačný inžinier

Pán Chenzegui aplikačný inžinier

Pán Yibo Coil konštruktér

Pani Xuxiaoyu inžinierka valného zhromaždenia

Oddelenie výroby

Pán vedúci výroby Huangqiang

Pán Chenjingwei, líder rady PCD

Pán Xujun vedúci kovoobrábania

Pán Wangping Debug vedúci

Manažér nákupu pani Liuyulong

Oddelenie kontroly kvality

Pán inžinier kvality Zhouyongqian

Oddelenie predaja

Pán Xulinchuan vedúci predaja

Pani Xielixia manažérka zahraničného obchodu

Pán Xiangkang vedúci predaja v juhozápadnej Číne

Pán Lijunpeng vedúci predaja v severnej Číne

Pán Xuqiaojun Manažér predaja v južnej Číne